czwartek, 12 kwietnia 2012

Opodatkowanie dochodów spółki komandytowo-akcyjnej

Wśród doradców podatkowych, ale także wśród ich klientów to niewątpliwie jeden z ważniejszych tematów tego roku. Wydana w styczniu uchwała NSA proponuje taką wykładnię przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która efektywnie może prowadzić do braku opodatkowania zysku akcjonariuszy SKA tak długo, jak nie dokonują wypłaty dywidendy. Wykładnia ta jest rozszerzana przez kolejne orzeczenia WSA także na akcjonariuszy, osoby fizyczne. Rodzi to szereg implikacji podatkowych, niektóre zaskakujące. Więcej na ten temat w prezentacji, którą przygotowałem na potrzeby wykładu wygłoszonego w Instytucie Allerhanda w Krakowie.

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej
Notka dot. wykładu w Instytucie Allerhanda

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz